In Lịch Để Bàn

in lịch để bàn chữ M, in lịch để bàn chữ B, in lịch để bàn chữ A

Kích thước: 24x16cm, 20 x 21 cm, 15 x 25.5 cm, 14 x 30 cm,…

Giấy: giấy Couche, giấy Bristol, giấy Conqueror, giấy Duplex, In 4 màu 2 mặt (khách hàng lựa chọn)

Đế được làm bằng đế Mica, đế gỗ (khách hàng lựa chọn)

Ép kim 2 mặt thông tin doanh nghiệp

Danh mục: